• Masa Rotundă în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, mobilitatea și migrația tinerilor, piață inclusivă a muncii pentru tineri
  • 28 iulie 2015, la Hotel Marshal Garden, București

Proiect "Pro Juvenes - Parteneriat transnațional pentru o piață inclusivă a muncii pentru tineri"

 

Obiectivul general:

- consolidarea politicilor si practicilor în ceea ce priveste ocuparea si dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum si consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale si patronale, autorități publice, ONG-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării si incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor - legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

 

Conferinta finala proiect ProJuvenes

 

Masă rotundă în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, mobilitatea și migrația tinerilor, piață inclusivă a muncii pentru tineri

Asociația Novapolis

Rolul in cadrul proiectului Pro Juvenes:

- încheierea a 8 parteneriate transnaționale în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri;
- derularea a 2 schimburi de experiență în domeniu în Italia si Spania;
- realizarea Studiului - cartografiere, mobilitate si migrație;
- dezvoltarea unei rețele tematice privind problematica migrației si mobilitatii forței de muncă tinere, organizarea unui seminar, a unui grup de lucru si a unui eveniment tip masă rotundă;
- realizarea brosurii "Recomandari rețea tematică migrație tineri" privind problematica migrației si mobilității forței de muncă tinere.

Noutati

Grupul de lucru pentru informarea și diseminarea rezultatelor obținute la nivelul întregului proiect

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Departamentul pentru Dialog Social, în calitate de Lider de parteneriat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, alături de partenerii săi de implementare: „AUR” […]

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA

În data de 20 august 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Asociația FEMEIA […]

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – ITALIA, 07 AUGUST 2015

În data de 07 august 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România, Unione degli Assessorati […]

Masa Rotundă în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, mobilitatea și migrația tinerilor, piață inclusivă a muncii pentru tineri

Masa Rotundă în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, mobilitatea și migrația tinerilor, piață inclusivă a muncii pentru tineri a avut loc în București, în data de 28 iulie 2015. Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare împreună cu Departamentul […]

Masă Rotundă în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, mobilitatea și migrația tinerilor, piață inclusivă a muncii pentru tineri

Masa Rotundă în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, mobilitatea și migrația tinerilor, piață inclusivă a muncii pentru tineri   Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice au organizat în data de 28 iulie 2015, la […]

Vizită de lucru pentru încheierea de Acorduri de Parteneriate Transnaționale, 05 – 10 iulie 2015 – Madrid, Spania  

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social au efectuat în perioada 05 – 10 iulie 2015, o vizită de lucru la Madrid, Spania pentru încheierea de Acorduri de Parteneriate Transnaționale pentru schimburi de […]

Vizita de lucru – Madrid, Spania

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social au efectuat în perioada 05 – 10 iulie 2015, o vizită de lucru la Madrid, Spania pentru încheierea de Acorduri de Parteneriate Transnaționale pentru schimburi de […]

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA, 09 IULIE 2015

În data de 09 iulie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Agenția Națională […]

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA, 07 IULIE 2015

În data de 07 iulie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și European Anti-Poverty […]

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA, 06 IULIE 2015

În data de 06 iulie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Fundația Envera […]