PRO JUVENES - Parteneriat transnational pentru o piata inclusiva a muncii pentru tineri
POSDRU/171/6.4/S/146751

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Proiectul „Pro Juvenes - Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri” se derulează pe o perioadă de 12 luni și are o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanțării nerambursabile acordate din Fondul Social European.

Proiectul se adresează unui Grup țintă (GT) de 210 persoane, personal al membrilor parteneriatelor transnaționale. Grupul țintă va participa la toate activitățile proiectului și se va implica în derularea celor 51 de parteneriate transnaționale încheiate între partenerii de proiect și organizații similare din țări ale Uniunii Europene, în scopul dezvoltării unei piețe inclusive a muncii pentru tineri.

Pentru realizarea obiectivului general, proiectul propune 3 obiective specifice / operationale, cu beneficii directe pentru grupul tinta:

OS1 Initierea si incheierea parteneriatelor transnationale pentru dezvoltarea resurselor umane, adaptarea formarii profesionale la noile tehnologii si crearea unei piete a muncii inclusive pentru tinerii din Romania, precum si imbunatatirea mecanismelor de cooperare dintre institutiile si organizatiile care contribuie la cresterea capacitatii de insertie profesionala a tinerilor.

OS2 Realizarea de studii si cercetari comparative la nivel european pentru identificarea strategiilor adecvate integrarii tinerilor pe piata muncii. Acest obiectiv priveste aspectele incluziunii sociale si integrarii pe piata muncii, scheme, strategii, oportunitati pentru finantarea tinerilor antreprenori, dezvoltarea serviciilor de suport pentru integrarea in munca a tinerilor, cresterea mobilitatii si relocarii pentru integrarea in munca a tinerilor, reducerea riscului de imbolnavire a tinerilor precum si cresterea capacitatii de insertie profesionala a tinerilor pe piata muncii din perspectiva mecanismelor politice, administrativ-institutionale si de parteneriat social, cartografierea fenomenelor sociale pe piata muncii precum mobilitate si migratie.

OS3 Asigurarea vizibilitatii conceptului european de piata a muncii inclusive, flexibila si permisiva prin identificarea si promovarea solutiilor adoptate de tarile UE in acest domeniu. Acest obiectiv implica realizarea de actiuni comune pentru consolidarea politicilor si practicilor in ceea ce priveste ocuparea si dezvoltarea retelelor la nivel european, precum si consolidarea capacitatii actorilor pietei muncii (organizatii sindicale si patronale, autoritati publice, ong-uri) de a se implica activ in promovarea ocuparii si incluziunii sociale a tinerilor.