Printre principalele Activități și Rezultate ale proiectului se numără:

  • încheierea a 51 de parteneriate transnaționale la nivel european;
  • dezvoltarea a 3 rețele tematice europene și naționale în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale;
  • realizarea a 16 schimburi de experiență și transfer de bune practici din țări ale Uniunii Europene care au o istorie pozitivă în dezvoltarea de piețe ale muncii inclusive;
  • elaborarea a 6 studii comparative la nivel european privind aspectele incluziunii sociale și integrării pe piața muncii a tinerilor;
  • organizarea a 2 conferințe tematice, 8 seminarii și 9 grupuri de lucru în vederea dezvotării ideilor și soluțiilor pentru dezvoltarea resurselor umane, incluziune socială și inserție profesională a tinerilor.

Beneficiile obtinute in mod direct de catre GT sunt reprezentate de:

  • punerea in valoare a capacitatilor GT de a gasi solutii inovatoare si de a le adapta la conditiile mediului economico-social romanesc, dezvoltarea de abilitati la nivelul a 210 persoane din GT pentru formularea de propuneri de modificari la nivelul legislatiei in vigoare si a practicilor curente, in consens cu bunele practici europene, cu scopul de a facilita accesul tinerilor pe piata muncii;
  • participarea si accesul constant la cele mai noi solutii si instrumente puse la dispozitie de catre retelele cu traditie in domeniul dezvoltarii resurselor umane si a incluziunii sociale; implicarea directa in parteneriate transnationale cu care pot propune, dupa finalizarea proiectului, proiecte comune finantate din fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea resurselor umane si o piata inclusiva a muncii pentru tineri.

Beneficiile indirecte obtinute de catre GT vizeaza schimbarea de mentalitate a mediului de afaceri romanesc si a institutiilor cu impact in politicile locale si nationale referitoare la importanta si modalitatile de integrare a tinerilor pe piata muncii si constientizarea beneficiilor obtinute de comunitate in cazul in care tinerii sunt tratati nediscriminatoriu si incluziv si sustinuti pentru integrarea lor in munca prin metode adaptate stilului lor de viata.

În derularea activităților, în special a celor cu caracter transnațional, Asociația Novapolis- Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare primește sprijinul a 2 entități transnaționale care au o experiență vastă în domeniul dezvoltării resurselor umsne, integrarii profesionale, al incluziunii pe piața muncii a tinerilor, consilierea și informare etc.:

  • Federația Asociațiilor de Români în Spania (FEDROM);
  • Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoroUA (Asociația Departamentelor pentru politici socio-sanitare și muncă).