Proiectul „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri” este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Axa Prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.4 – „Inițiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii”.

Proiectul este implementat în parteneriat de: