Pro Juvenes

Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013”
Investeşte în oameni!
AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.4 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”
Contract nr. POSDRU / 171 / 6.4 / S / 146751

Schimb de experiență și bune practici – Madrid, Spania

Posted by on Jun 15, 2015 in Comunicate de presa, Noutati |

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Departamentul pentru Dialog Social, în calitate de Lider de parteneriat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, Investește în oameni!, împreună cu Partenerul 2 – Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare au organizat în perioada 08-12 iunie 2015 un Schimb de experiență și bune practici în Madrid, Spania. Realizarea schimbului de experiență și bune practici a beneficiat de sprijinul FEDROM, Spania. Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Participanții la acest eveniment au avut oportunitatea de a interacționa și a face schimb de experiență și bune practici cu organizații și instituții din Madrid, Spania pe tema pieței muncii inclusive pentru tineri. Printre organizațiile și instituțiile vizitate pentru schimb de experiență și bune practici s-au numărat: Asociația Eslabon, Fundația Accion Contra el Hambre, Agenția pentru Ocuparea Forței de muncă din cadrul Primăriei Madrid și FEDROM (Federația Asociațiilor de Români din Spania). Evenimentul desfășurat de Partenerul 2 – Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare în cadrul Activității A5 – Schimburi de experienta si bune practice are rolul de a facilita împărtășirea metodologiile de succes dezvoltate pentru incluziune socială, inserție profesională, inclusiv mentorat, identificarea celor mai bune modalități de utilizare a fondurilor destinate dezvoltării resurselor umane și a bunelor practici și inițiative privind adaptarea formării profesionale la noile tehnologii. Pentru informații suplimentare, persoana de contact este: doamna Narcisa ALEXE, Expert Organizare Evenimente și Comunicare, Asociația Novapolis, telefon: 0766304610,...

Read More

Grup de lucru în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, mobilitatea și migrația tinerilor, piață incluzivă a muncii pentru tineri

Posted by on May 28, 2015 in Comunicate de presa, Noutati |

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social desfășoară în perioada 28-30 mai 2015, la Eforie Nord, un Grup de lucru în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, mobilitatea și migrația tinerilor, piață incluzivă a muncii pentru tineri.   Activitatea se derulează în cadrul proiectului “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin “Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!”.   Grupul de lucru contribuie la atingerea obiectivului proiectului – consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Evenimentul include sesiuni de lucru, prezentări și dezbateri privind aspecte și teme de interes pentru societatea românească: dezvoltarea resurselor umane, incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a tinerilor mobilitatea și migrația  tinerilor antreprenoriatul în rândul tinerilor promovarea flexicurității: depășirea barierelor în implementarea uceniciei și stagiaturii pentru tineri intenții antreprenoriale în rândul tinerilor și măsuri de sprijinire a antreprenoriatului la nivel european găsirea unui loc de muncă după terminarea școlii/liceului/facultăți relația dintre ocupație și specializarea profesională școala, angajarea și șomajul – tipuri de ocupare și șomerii tineri     Grupul de lucru de la Eforie Nord are rolul de a permite participanților, reprezentanți ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice și ai Partenerului 2, Asociația Novapolis să deschidă un dialog coerent și de substanță cu privire la dezvoltarea politicilor și structurilor naționale privind migrația, Strategia pentru tineri – obiectivele specifice și măsurile propuse, accesul tinerilor pe piața muncii și antreprenoriatul, veniturile tinerilor – tipurile de contract de muncă și munca suplimentară, problemele, provocările și răspunsurile la migrația globală și regională.   Observațiile formulate pe parcursul celor 2 zile și jumătate de Grup de lucru se vor regăsi într-un material de tip broșură “Recomandări rețea tematică migrație tineri“ care poate servi factorilor de decizie și actorilor relevanți să-și armonizeze pozițiile pentru măsuri viabile și aplicabile pentru un orizont de timp mai îndelungat.   Pentru mai multe informații vă rugăm contactați: Iris ALEXE, Coordonator Tehnic de Proiect P2, email: asociatianovapolis@gmail.com....

Read More

Vizita de lucru – Palermo, Italia

Posted by on May 25, 2015 in Comunicate de presa, Noutati |

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social au efectuat în perioada 17 mai – 22 mai 2015, o deplasare la Palermo, Italia pentru încheierea de Acorduri de Parteneriate Transnaționale pentru schimburi de experiență și bune practici în vederea facilitării accesului tinerilor pe piața muncii. Activitatea s-a realizat în cadrul proiectului “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin “Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!”. Până în prezent, Ministrul Delegat pentru Dialog Social, domnul Liviu Pop, şi Preşedinta Asociației Novapolis, partener 2 în proiect, doamna Iris Alexe, au semnat acorduri transnaționale cu următorii parteneri din Italia: Asociația Inventare Insieme, Consorțiul Tartaruga, Cooperativa socială 3P, Primăria Villafranca Sicula și Asociația Tineri Administratori din Madonia. Acordurile de Partneriate Transnaționale sunt valabile până în luna septembrie 2017 și contribuie la realizarea obiectivului general al proiectului – consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.             ”O piață a muncii inclusivă pentru tineri înseamnă un mediu competitiv, măsuri active privind ocuparea și formarea profesională a tinerilor și nu în ultimul rând stimularea dialogului social și civic. Prin proiectul “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, alături de partenerii săi din societatea civilă, cum este în acest caz partenerul 2 din proiect – Asociația Novapolis, Ministerul Muncii reafirmă angajamentul ferm pentru susținerea și participarea tinerilor ca resursă valoroasă pentru piața muncii” precizează doamna Angelica Săbiescu, Manager proiect – Departamentul pentru Dialog Social, MMFPSPV. Partenerii transnaționali vor fi implicați în activități comune la nivel european, național sau regional, conform obiectivelor proiectului “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”. În acest sens, aceștia își vor aduce aportul în activitățile dedicate grupului țintă și anume: dezvoltarea unei rețele tematice în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale cu focus pe migrație și rolul dialogului social în integrarea tinerilor și dezvoltarea unei piețe inclusive a muncii pentru tineri; organizarea de schimburi de experiență și transfer de bune practici; elaborarea unui studiu comparativ la nivel european privind aspectele incluziunii sociale și integrării pe piața muncii a tinerilor – un demers de analiză a o serie de aspecte legate de mobilitatea și migrația tinerilor pe piața muncii; realizarea unui grup de lucru și a unei mese...

Read More

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – ITALIA, 22 MAI 2015

Posted by on May 22, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 22 mai 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România, Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA) și Asociația Tineri Administratori din Madonia, Italia. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Asociația Tineri Administratori din Madonia, Italia își propune să planifice și să dezvolte un program comun al politicii pentru tineret prin inițiative de agregare, de prevenire, pregătire și informare. Organizația reprezintă un rezultat al memorandumului de înțelegere “Città a Rete Madonita Giovani Amministratori” (Orașul Rețelei Tinerilor Administratori Madoniți), semnat de către 50 de tineri administratori din zona respectivă și aprobat în septembrie 2011. Asociațiaîncurajează participarea tinerilor la viața comunității locale și acționează ca un intermediar între organismele municipale și supra-municipale (regionale).O atenție deosebită este acordată promovării de activități sociale și inițiative de combatere a șomajului în rândul tinerilor. Rolul Asociației este al unei rețele stabile care să decidă într-o manieră organică și permanentă programarea, dezvoltarea și punerea în aplicare de acțiuni de durată, integrate și difuzate în teritoriu pentru a asigura răspunsuri adecvate și eficiente la nevoile de natură teritorială, prin participarea directă la elaborarea și implementarea unor politici adecvate de tineret care să activeze procesele de dezvoltare pe scară largă și durabilă în...

Read More

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – ITALIA, 20 MAI 2015

Posted by on May 20, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 20 mai 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România, Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA) și Primăria localității Villafranca Sicula, din Italia. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Villafranca Sicula este o localitate in provincia Agrigento din regiunea italiana Sicilia. Villafranca Sicula este o localitate cu numeroase iniţiative de încurajare a integrării comunităţii româneşti pe piaţa muncii din Italia. Printre responsabilitatile si competențele Primăriei Villafranca Sicula se numără domeniul inserției profesionale și ocupării, incluziunea socială, tineretul și diverse forme asociative de tip voluntariat. Primăria se ocupă de oferirea de servicii sociale somerilor, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, familiei şi altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială derulând o serie de proiecte și activități care implică și tinerii, atât proiecte locale, naționale și trans-naționale: consiliere și formare pentru a facilita accesul pe piaţa muncii, stagii de practică, schimb de bune practice, programe de voluntariat si proiecte...

Read More

Vizita de lucru – Madrid, Spania

Posted by on May 12, 2015 in Comunicate de presa, Noutati |

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social au efectuat în perioada 03 mai – 08 mai 2015, o deplasare la Madrid, Spania pentru încheierea de Acorduri de Parteneriate Transnaționale pentru schimburi de experiență și bune practici în vederea facilitării accesului tinerilor pe piața muncii. Activitatea s-a realizat în cadrul proiectului “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin “Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!”. Până în prezent, Ministrul Delegat pentru Dialog Social, domnul Liviu Pop, şi Preşedinta Asociației Novapolis, doamna Iris Alexe, au semnat acorduri transnaționale cu următorii parteneri din Spania: Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă – Primăria Madrid, Asociația Eslabón, Fundaţia AFIES (Asistenţă pentru Formare, Cercetare şi Studiu), Primăria Arganda del Rey, Federația Naționala a Lucrătorilor Independenți (ATA) și Acción Contra el Hambre. Acordurile de Partneriate Transnaționale sunt valabile până în luna septembrie 2017 și contribuie la realizarea obiectivului general al proiectului – consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.             ”O piață a muncii inclusivă pentru tineri înseamnă un mediu competitiv, măsuri active privind ocuparea și formarea profesională a tinerilor și nu în ultimul rând stimularea dialogului social și civic. Prin proiectul “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, alături de partenerii săi din societatea civilă, cum este în acest caz partenerul 2 din proiect – Asociația Novapolis, Ministerul Muncii reafirmă angajamentul ferm pentru susținerea și participarea tinerilor ca resursă valoroasă pentru piața muncii” precizează doamna Angelica Săbiescu, Manager proiect – Departamentul pentru Dialog Social, MMFPSPV. Partenerii transnaționali vor fi implicați în activități comune la nivel european, național sau regional, conform obiectivelor proiectului “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”. În acest sens, aceștia își vor aduce aportul în activitățile dedicate grupului țintă și anume: dezvoltarea unei rețele tematice în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale cu focus pe migrație și rolul dialogului social în integrarea tinerilor și dezvoltarea unei piețe inclusive a muncii pentru tineri; organizarea de schimburi de experiență și transfer de bune practici; elaborarea unui studiu comparativ la nivel european privind aspectele incluziunii sociale și integrării pe piața muncii a tinerilor – un demers de analiză a o serie de aspecte legate de mobilitatea și migrația...

Read More

PRO JUVENES - Parteneriat transnational pentru o piata inclusiva a muncii pentru tineri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Copyright © 2015 - Asociatia Novapolis