Pro Juvenes

Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013”
Investeşte în oameni!
AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.4 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”
Contract nr. POSDRU / 171 / 6.4 / S / 146751

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA

Posted by on Aug 20, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 20 august 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Asociația FEMEIA din Spania. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Asociația FEMEIA din Spania este o organizație nonprofit creată în anul 2008 pentru a lucra în domeniul promovării egalității între femei și bărbați, în special, pentru a promova drepturile femeilor străine cu risc de vulnerabilitate,solidaritatea socială, participarea, justiția socială și relațiile de echitate între sexe.Asociația cuprinde peste 70 de membre și membri atât dintre comunitățile migrante, cât și dintre societatea spaniolă. Asociația desfășoară proiecte finanțate de instituții locale și regionale oferindservicii de informare, consiliere și îndrumare pentru femei imigrante, desfășurat în colaborare cu primăria Coslada, servicii de mediere și consiliere psiho-socială, derulând activități de sensibilizare și de formare, seminarii, prelegeri, ateliere de lucru, întâlniri și evenimente culturale pentru celebrarea zilelor conmemorative, și elaborând documente, rapoarte, împreună cu diferite asociații și mass/media privind migrația și violența de...

Read More

Masă Rotundă în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, mobilitatea și migrația tinerilor, piață inclusivă a muncii pentru tineri

Posted by on Jul 28, 2015 in Comunicate de presa, Noutati |

Masa Rotundă în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, mobilitatea și migrația tinerilor, piață inclusivă a muncii pentru tineri   Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice au organizat în data de 28 iulie 2015, la Hotel Marshal Garden, București, Masa Rotundă în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, mobilitatea și migrația tinerilor, piață inclusivă a muncii pentru tineri. Masa rotundă s-a desfășurat în contextul realizării în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri” a unui studiu comparativ european privind mobilitatea intra-europeană și migrația tinerilor. Au fost prezenți pentru a oferi mai multe informații și pentru a răspunde tuturor întrebărilor, doamna Angelica Săbiescu, Manager de proiect Pro Juvenes și doamna Iris Alexe, Președinte Asociația Novapolis și experți și specialiști din domeniu din România, Spania și Italia. Masa Rotundă s-a bucurat totodată de prezența reprezentanților entităților transnaționale care sprijină Asociația Novapolis pe relația Spania – Federaţia asociaţiilor româneşti din Spania (FEDROM) și pe relația Italia – Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro. Evenimentul a prilejuit dezbateri și discuții pe subiecte de actualitate precum: dezvoltarea resurselor umane, incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a tinerilor mobilitatea și migrația tinerilor – probleme, provocări și răspunsuri măsuri specifice privind tinerii – Strategia pentru tineri, Garanția pentru tineri situația tinerilor din România: griji, aspirații, atitudini și stil de viață aspecte privind tinerii și comunitățile de români în Spania și în Italia   Participanții au dialogat pe marginea problemelor cu care se confruntă tinerii în prezent privind accesul pe piața muncii și au aflat o serie de informații despre migrația tinerilor, despre creșterea capacității de inserție profesională a tinerilor pe piața muncii din perspectiva mecanismelor politice, administrativ-instituționale și de parteneriat social, despre planuri, scheme și strategii pentru incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a tinerilor. Evenimentul a avut loc în cadrul subactivității A7.4 – Organizare si participare evenimente in domeniul dezvoltarii resurselor umane si incluziunii sociale, a proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!   Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.   Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog...

Read More

Vizita de lucru – Madrid, Spania

Posted by on Jul 13, 2015 in Comunicate de presa, Noutati |

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social au efectuat în perioada 05 – 10 iulie 2015, o vizită de lucru la Madrid, Spania pentru încheierea de Acorduri de Parteneriate Transnaționale pentru schimburi de experiență și bune practici în vederea facilitării accesului tinerilor pe piața muncii. Realizarea vizitei de lucru a beneficiat de sprijinul FEDROM, Spania.   Activitatea s-a realizat în cadrul proiectului “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin “Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!”.   Cu ocazia acestei vizite de lucru Asociația Novapolis împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social au discutat și semnat acorduri transnaționale cu următorii parteneri din Spania: Fundația Envera, European Anti-Poverty Network (EAPN) – Spania și Agenția Națională a Agențiilor de Plasare (ANAC).   Mai mult, pentru a consolida cooperarea în cadrul proiectului Pro Juvenes, delegația română a avut întâlniri cu reprezentanții Direcției Imigrație și Politici Sociale – Comunitatea autonomă Madrid și cu noua conducere a Primăriei Arganda del Rey și au participat la lansarea etapei 2 a programului „Lanzadera de Empleo”.   Acordurile de Partneriate Transnaționale sunt valabile până în luna septembrie 2017 și contribuie la realizarea obiectivului general al proiectului – consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Partenerii transnaționali vor fi implicați în activități comune la nivel european, național sau regional, conform obiectivelor proiectului “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”.   În acest sens, aceștia își vor aduce aportul în activitățile dedicate grupului țintă și anume: dezvoltarea unei rețele tematice în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale cu focus pe migrație și rolul dialogului social în integrarea tinerilor și dezvoltarea unei piețe inclusive a muncii pentru tineri; organizarea de schimburi de experiență și transfer de bune practici; elaborarea unui studiu comparativ la nivel european privind aspectele incluziunii sociale și integrării pe piața muncii a tinerilor – un demers de analiză a o serie de aspecte legate de mobilitatea și migrația tinerilor pe piața muncii; realizarea unui grup de lucru și a unei mese rotunde cu rolul de a aduce în discuție aspecte importante cu privire la mobilitatea și migrația forței de muncă tinere, precum și colaborarea și cooperarea dintre principalele entități din...

Read More

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA, 09 IULIE 2015

Posted by on Jul 9, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 09 iulie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Agenția Națională a Agențiilor de Plasare (ANAC) din Spania. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Agenția Națională a Agențiilor de Plasare (ANAC) din Spania a fost înființată în noiembrie 2012, pentru a deveni o platformă generală care să includă toate agențiile de plasare reglementate în conformitate cu legislația actuală, cu scopul de a atinge excelența în reprezentarea firmelor sectorului de ocupare. În prezent sunt asociate mai mult de 210 Agenții de Plasare în cele 17 comunități autonome ale statului spaniol. Organizația participă la nivel european în Asociația Internațională de Orientare Educațională și Profesională. ANAC oferă o serie de sercivii organizațiilor membre, iar acțiunile sale sunt axate pe două direcții principale: structurarea sectorului agențiilor de plasare pentru obținerea standardizării proceselor de intermediere în ocuparea forței de muncă și îmbunătățirea calității acestora; și participarea în procesul de luare a deciziilor politice, atât la nivel central cât si...

Read More

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA, 07 IULIE 2015

Posted by on Jul 7, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 07 iulie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și European Anti-Poverty Network (EAPN) [Rețeaua Europeană Anti–Sărăcie] din Spania. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. European Anti-Poverty Network (EAPN) [Rețeaua Europeană Anti–Sărăcie] din Spania este o coaliție independentă de entități din sectorul social a căror misiune este lupta pentru eradicarea sărăciei și a excluziunii sociale în statul spaniol și promovarea participării persoanelor care se află în una sau ambele situații în lupta pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor lor.Principalele obiective ale EAPN vizează promovarea și sporirea a eficienței și eficacității acțiunilor de combatere a sărăciei și excluziunii în cadrul statului spaniol, asigurând sinergia între entitățile publice și private la nivel local, regional și de stat, precum și asigurarea funcției de lobby, denunț și revendicare pentru indivizii și grupurile care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială. Pentru aceasta, EAPN încearcă să poziționeze atât sărăcia cât și excluziunea socială în centrul agendei politice a statului spaniol, să sensibilizeze și mobilizeze societatea și să capaciteze rețelele și organizațiile...

Read More

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA, 06 IULIE 2015

Posted by on Jul 6, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 06 iulie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Fundația Envera din Spania. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Fundația Envera din Spania este o organizație non-profit creată în 1977 la inițiativa angajaților companiei mamă Iberia, care lucrează pentru integrarea socio-laborală a persoanelor cu handicap sau vulnerabile. Fundația operează pe întreg teritoriul spaniol, fiind deschise centre în diferite zone din Spania: în Málaga din 1980, Tenerife din 1982, iar în Barcelona și Las Palmas din 1983. În 1986 s-a deschis primul Centru Special de Ocupare a Forței de Muncă în Madrid, specializat în produse pentru industria aviatică. Experiența și succesul obținut au determinat crearea de noi centre. Desfășurarea de activități de informare, orientare, consultanță, formare, însoțire, practică profesională și mobilitate geografică au rolul de a furniza un loc de muncă productiv și remunerat, adecvat diferitelor profile profesionale persoanelor cu handicap sau vulnerabile, grupul țintă al acțiunilor Envera. Principalele activități ale Fundației Envera vizează: organizarea de ateliere pre-ocupare în care se oferă sprijin pentru elaborarea și îmbunătățirea CV-ului, dobândirea de abilități socio-profesionale și pregătirea interviului; de activități formative – cursuri de formare pentru pregătirea pe profile profesionale căutate pe piața muncii: muncitor multifuncțional în supermarketuri, prevenirea riscurilor în muncă, egalitate de gen, prim ajutor; și stabilirea de itinerarii socio-profesionale individualizate în care se propun obiective și pașii necesarii pentru a...

Read More

PRO JUVENES - Parteneriat transnational pentru o piata inclusiva a muncii pentru tineri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Copyright © 2015 - Asociatia Novapolis