Pro Juvenes

Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013”
Investeşte în oameni!
AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.4 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”
Contract nr. POSDRU / 171 / 6.4 / S / 146751

Vizita de lucru – Roma, Italia

Posted by on Jun 29, 2015 in Comunicate de presa, Noutati |

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social au efectuat în perioada 22 – 27 iunie 2015, o vizită de lucru la Roma, Italia pentru încheierea de Acorduri de Parteneriate Transnaționale pentru schimburi de experiență și bune practici în vederea facilitării accesului tinerilor pe piața muncii. Delegația română condusă de domnul Liviu Pop, Ministrul Delegat pentru Dialog Social, alături de doamna Angelica Săbiescu, Manager proiect Pro Juvenes, MMFPSPV și doamna Iris Alexe, Preşedinta Asociației Novapolis, partener 2 în proiect,  a avut o serie de întrevederi cu instituții și organizații din Italia pentru pregătirea și finalizarea parteneriatelor transnaționale. În cadrul vizitei de lucru de la Roma au avut loc discuții pentru privind dialogul social și incluziunea tinerilor cu domnul Davide Farone, Subsecretar de Stat, Ministerul Educației și Cercetării din Italia, cu domnul Luigi Bobba, Subsecretar de Stat, Ministerul Muncii și Politicilor Sociale din Italia și cu domnul Giacomo d’Arrigo, Directorul General al Agenției Naționale pentru Tineri din Italia.   Cu această ocazie au fost semnate acorduri transnaționale cu entități din Italia: Asociația OASI și NOVA Onlus, Consorțiul Național de Cooperative Sociale și s-au făcut demersuri pentru colaborări viitoare cu Institutul pentru Dezvoltarea Formării Profesionale a Lucrătorilor (ISFOL) și Centrul MaTeMu (Maria Teresa Mungo), Centrul de Informare și Educație pentru Dezvoltare Onlus. Acordurile de Partneriate Transnaționale sunt valabile până în luna septembrie 2017 și contribuie la realizarea obiectivului general al proiectului – consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Partenerii transnaționali vor fi implicați în activități comune la nivel european, național sau regional, conform obiectivelor și activităților proiectului “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”.   Activitatea s-a realizat în cadrul proiectului “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin “Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!”.   Pentru informații suplimentare, persoana de contact este: doamna Narcisa ALEXE, Expert Organizare Evenimente și Comunicare, Asociația Novapolis, telefon: 0766304610,...

Read More

Încheiere Acord de Parteneriat Transnațional România – Italia, 24 Iunie 2015

Posted by on Jun 24, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 24 iunie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România, Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA) și NOVA Onlus, Consorțiul Național de Cooperative Sociale, Italia. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. NOVA Onlus, Consorțiul Național de Cooperative Socialea fost fondat în 1998 din inițiativa unora dintre cele mai importante entități și pornind de la realități esențiale din cel de-al Treilea Sector italian. Nova își propune să contribuie la definirea politicilor publice, naționale și internaționale, având ca finalitate combinarea siguranței urbane, incluziunii sociale, dezvoltării durabile și a precarității teritoriilor. Grupurile fondatoare au o experiență de 30 de ani de intervenție socială de “frontieră” în domeniul toxicomaniei, prostituției și traficului de carne vie, minori, migranți și minorități etnice. Misiunea sa este de a promova inovația socială, cunoașterea și dezvoltarea de noi practici, favorizând răspândirea celor mai semnificative practici/proiecte pilot. Cuvintele cheie sunt: inovație, incluziune socială, comunicare socială, siguranța urbană, implicare, dezvoltare locală...

Read More

Încheiere Acord de Parteneriat Transnațional România – Italia, 23 Iunie 2015

Posted by on Jun 23, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 23 iunie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România, Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA) și Asociația OASI, Italia. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Asociația OASI (“oază “), Italia a fost înființată cu scopul de a sprijini factorii de decizie și persoanele implicate în planificarea, implementarea și evaluarea intervențiilor și serviciilor de asistență educațională, socială și socio-medicale. OASI lucrează la consolidarea resurselor și a sistemelor comunitare prin activități de instruire/formare, consultanță, cercetare și asistență tehnică pentru factorii de decizie și pentru lucrătorii sociali implicați în domeniul intervențiilor și serviciilor pentru persoane fizice (în special tineri, adolescenți și copii), familii și grupuri. Operând în domeniul politicilor de protecție social, OASI are un rol de responsabilitate crescut în politicile educaționale, privind bunăstarea, tineretul și familia. Asociația este implicată în colaborări cu organizații internaționale, autorități locale, universități, institute de cercetare și de formare, organizații din al treilea...

Read More

Schimb de experiență și bune practici – Palermo, Italia

Posted by on Jun 19, 2015 in Comunicate de presa, Noutati |

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Departamentul pentru Dialog Social, în calitate de Lider de parteneriat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, Investește în oameni!, împreună cu Partenerul 2 – Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare au organizat în perioada 15-19 iunie 2015 un Schimb de experiență și bune practici în Palermo, Italia. Realizarea schimbului de experiență și bune practici a beneficiat de sprijinul Unione degli Assessorati alle Politiche Socio-Sanitarie e del Lavoro (UA), Italia.   Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.   Participanții la acest eveniment au avut oportunitatea de a interacționa și a face schimb de experiență și bune practici cu organizații și instituții din Palermo, Italia pe tema pieței muncii inclusive pentru tineri. Printre organizațiile și instituțiile vizitate pentru schimb de experiență și bune practici s-au numărat: Asociația Inventare Insieme, Consorțiul  Tartaruga, Cooperativa Socială 3P, Cooperativa Socială Pueri, Centrul Padre Nostro Onlus și Unione degli Assessorati alle Politiche Socio-Sanitarie e del Lavoro.   Evenimentul desfășurat de Partenerul 2 – Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare în cadrul Activității A5 – Schimburi de experienta si bune practice are rolul de a facilita împărtășirea metodologiile de succes dezvoltate pentru incluziune socială, inserție profesională, inclusiv mentorat, identificarea celor mai bune modalități de utilizare a fondurilor destinate dezvoltării resurselor umane și a bunelor practici și inițiative privind adaptarea formării profesionale la noile tehnologii. Pentru informații suplimentare, persoana de contact este: doamna Narcisa ALEXE, Expert Organizare Evenimente și Comunicare, Asociația Novapolis, telefon: 0766304610, e-mail: asociatianovapolis@gmail.com....

Read More

Schimb de experiență și bune practici – Madrid, Spania

Posted by on Jun 15, 2015 in Comunicate de presa, Noutati |

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Departamentul pentru Dialog Social, în calitate de Lider de parteneriat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, Investește în oameni!, împreună cu Partenerul 2 – Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare au organizat în perioada 08-12 iunie 2015 un Schimb de experiență și bune practici în Madrid, Spania. Realizarea schimbului de experiență și bune practici a beneficiat de sprijinul FEDROM, Spania. Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Participanții la acest eveniment au avut oportunitatea de a interacționa și a face schimb de experiență și bune practici cu organizații și instituții din Madrid, Spania pe tema pieței muncii inclusive pentru tineri. Printre organizațiile și instituțiile vizitate pentru schimb de experiență și bune practici s-au numărat: Asociația Eslabon, Fundația Accion Contra el Hambre, Agenția pentru Ocuparea Forței de muncă din cadrul Primăriei Madrid și FEDROM (Federația Asociațiilor de Români din Spania). Evenimentul desfășurat de Partenerul 2 – Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare în cadrul Activității A5 – Schimburi de experienta si bune practice are rolul de a facilita împărtășirea metodologiile de succes dezvoltate pentru incluziune socială, inserție profesională, inclusiv mentorat, identificarea celor mai bune modalități de utilizare a fondurilor destinate dezvoltării resurselor umane și a bunelor practici și inițiative privind adaptarea formării profesionale la noile tehnologii. Pentru informații suplimentare, persoana de contact este: doamna Narcisa ALEXE, Expert Organizare Evenimente și Comunicare, Asociația Novapolis, telefon: 0766304610,...

Read More

Grup de lucru în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, mobilitatea și migrația tinerilor, piață incluzivă a muncii pentru tineri

Posted by on May 28, 2015 in Comunicate de presa, Noutati |

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social desfășoară în perioada 28-30 mai 2015, la Eforie Nord, un Grup de lucru în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, mobilitatea și migrația tinerilor, piață incluzivă a muncii pentru tineri.   Activitatea se derulează în cadrul proiectului “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin “Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!”.   Grupul de lucru contribuie la atingerea obiectivului proiectului – consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Evenimentul include sesiuni de lucru, prezentări și dezbateri privind aspecte și teme de interes pentru societatea românească: dezvoltarea resurselor umane, incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a tinerilor mobilitatea și migrația  tinerilor antreprenoriatul în rândul tinerilor promovarea flexicurității: depășirea barierelor în implementarea uceniciei și stagiaturii pentru tineri intenții antreprenoriale în rândul tinerilor și măsuri de sprijinire a antreprenoriatului la nivel european găsirea unui loc de muncă după terminarea școlii/liceului/facultăți relația dintre ocupație și specializarea profesională școala, angajarea și șomajul – tipuri de ocupare și șomerii tineri     Grupul de lucru de la Eforie Nord are rolul de a permite participanților, reprezentanți ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice și ai Partenerului 2, Asociația Novapolis să deschidă un dialog coerent și de substanță cu privire la dezvoltarea politicilor și structurilor naționale privind migrația, Strategia pentru tineri – obiectivele specifice și măsurile propuse, accesul tinerilor pe piața muncii și antreprenoriatul, veniturile tinerilor – tipurile de contract de muncă și munca suplimentară, problemele, provocările și răspunsurile la migrația globală și regională.   Observațiile formulate pe parcursul celor 2 zile și jumătate de Grup de lucru se vor regăsi într-un material de tip broșură “Recomandări rețea tematică migrație tineri“ care poate servi factorilor de decizie și actorilor relevanți să-și armonizeze pozițiile pentru măsuri viabile și aplicabile pentru un orizont de timp mai îndelungat.   Pentru mai multe informații vă rugăm contactați: Iris ALEXE, Coordonator Tehnic de Proiect P2, email: asociatianovapolis@gmail.com....

Read More

PRO JUVENES - Parteneriat transnational pentru o piata inclusiva a muncii pentru tineri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Copyright © 2015 - Asociatia Novapolis