Pro Juvenes

Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013”
Investeşte în oameni!
AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.4 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”
Contract nr. POSDRU / 171 / 6.4 / S / 146751

Vizita de lucru – Palermo, Italia

Posted by on May 25, 2015 in Comunicate de presa, Noutati |

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social au efectuat în perioada 17 mai – 22 mai 2015, o deplasare la Palermo, Italia pentru încheierea de Acorduri de Parteneriate Transnaționale pentru schimburi de experiență și bune practici în vederea facilitării accesului tinerilor pe piața muncii. Activitatea s-a realizat în cadrul proiectului “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin “Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!”. Până în prezent, Ministrul Delegat pentru Dialog Social, domnul Liviu Pop, şi Preşedinta Asociației Novapolis, partener 2 în proiect, doamna Iris Alexe, au semnat acorduri transnaționale cu următorii parteneri din Italia: Asociația Inventare Insieme, Consorțiul Tartaruga, Cooperativa socială 3P, Primăria Villafranca Sicula și Asociația Tineri Administratori din Madonia. Acordurile de Partneriate Transnaționale sunt valabile până în luna septembrie 2017 și contribuie la realizarea obiectivului general al proiectului – consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.             ”O piață a muncii inclusivă pentru tineri înseamnă un mediu competitiv, măsuri active privind ocuparea și formarea profesională a tinerilor și nu în ultimul rând stimularea dialogului social și civic. Prin proiectul “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, alături de partenerii săi din societatea civilă, cum este în acest caz partenerul 2 din proiect – Asociația Novapolis, Ministerul Muncii reafirmă angajamentul ferm pentru susținerea și participarea tinerilor ca resursă valoroasă pentru piața muncii” precizează doamna Angelica Săbiescu, Manager proiect – Departamentul pentru Dialog Social, MMFPSPV. Partenerii transnaționali vor fi implicați în activități comune la nivel european, național sau regional, conform obiectivelor proiectului “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”. În acest sens, aceștia își vor aduce aportul în activitățile dedicate grupului țintă și anume: dezvoltarea unei rețele tematice în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale cu focus pe migrație și rolul dialogului social în integrarea tinerilor și dezvoltarea unei piețe inclusive a muncii pentru tineri; organizarea de schimburi de experiență și transfer de bune practici; elaborarea unui studiu comparativ la nivel european privind aspectele incluziunii sociale și integrării pe piața muncii a tinerilor – un demers de analiză a o serie de aspecte legate de mobilitatea și migrația tinerilor pe piața muncii; realizarea unui grup de lucru și a unei mese...

Read More

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – ITALIA, 22 MAI 2015

Posted by on May 22, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 22 mai 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România, Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA) și Asociația Tineri Administratori din Madonia, Italia. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Asociația Tineri Administratori din Madonia, Italia își propune să planifice și să dezvolte un program comun al politicii pentru tineret prin inițiative de agregare, de prevenire, pregătire și informare. Organizația reprezintă un rezultat al memorandumului de înțelegere “Città a Rete Madonita Giovani Amministratori” (Orașul Rețelei Tinerilor Administratori Madoniți), semnat de către 50 de tineri administratori din zona respectivă și aprobat în septembrie 2011. Asociațiaîncurajează participarea tinerilor la viața comunității locale și acționează ca un intermediar între organismele municipale și supra-municipale (regionale).O atenție deosebită este acordată promovării de activități sociale și inițiative de combatere a șomajului în rândul tinerilor. Rolul Asociației este al unei rețele stabile care să decidă într-o manieră organică și permanentă programarea, dezvoltarea și punerea în aplicare de acțiuni de durată, integrate și difuzate în teritoriu pentru a asigura răspunsuri adecvate și eficiente la nevoile de natură teritorială, prin participarea directă la elaborarea și implementarea unor politici adecvate de tineret care să activeze procesele de dezvoltare pe scară largă și durabilă în...

Read More

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – ITALIA, 20 MAI 2015

Posted by on May 20, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 20 mai 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România, Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA) și Primăria localității Villafranca Sicula, din Italia. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Villafranca Sicula este o localitate in provincia Agrigento din regiunea italiana Sicilia. Villafranca Sicula este o localitate cu numeroase iniţiative de încurajare a integrării comunităţii româneşti pe piaţa muncii din Italia. Printre responsabilitatile si competențele Primăriei Villafranca Sicula se numără domeniul inserției profesionale și ocupării, incluziunea socială, tineretul și diverse forme asociative de tip voluntariat. Primăria se ocupă de oferirea de servicii sociale somerilor, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, familiei şi altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială derulând o serie de proiecte și activități care implică și tinerii, atât proiecte locale, naționale și trans-naționale: consiliere și formare pentru a facilita accesul pe piaţa muncii, stagii de practică, schimb de bune practice, programe de voluntariat si proiecte...

Read More

Vizita de lucru – Madrid, Spania

Posted by on May 12, 2015 in Comunicate de presa, Noutati |

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social au efectuat în perioada 03 mai – 08 mai 2015, o deplasare la Madrid, Spania pentru încheierea de Acorduri de Parteneriate Transnaționale pentru schimburi de experiență și bune practici în vederea facilitării accesului tinerilor pe piața muncii. Activitatea s-a realizat în cadrul proiectului “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin “Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!”. Până în prezent, Ministrul Delegat pentru Dialog Social, domnul Liviu Pop, şi Preşedinta Asociației Novapolis, doamna Iris Alexe, au semnat acorduri transnaționale cu următorii parteneri din Spania: Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă – Primăria Madrid, Asociația Eslabón, Fundaţia AFIES (Asistenţă pentru Formare, Cercetare şi Studiu), Primăria Arganda del Rey, Federația Naționala a Lucrătorilor Independenți (ATA) și Acción Contra el Hambre. Acordurile de Partneriate Transnaționale sunt valabile până în luna septembrie 2017 și contribuie la realizarea obiectivului general al proiectului – consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.             ”O piață a muncii inclusivă pentru tineri înseamnă un mediu competitiv, măsuri active privind ocuparea și formarea profesională a tinerilor și nu în ultimul rând stimularea dialogului social și civic. Prin proiectul “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, alături de partenerii săi din societatea civilă, cum este în acest caz partenerul 2 din proiect – Asociația Novapolis, Ministerul Muncii reafirmă angajamentul ferm pentru susținerea și participarea tinerilor ca resursă valoroasă pentru piața muncii” precizează doamna Angelica Săbiescu, Manager proiect – Departamentul pentru Dialog Social, MMFPSPV. Partenerii transnaționali vor fi implicați în activități comune la nivel european, național sau regional, conform obiectivelor proiectului “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”. În acest sens, aceștia își vor aduce aportul în activitățile dedicate grupului țintă și anume: dezvoltarea unei rețele tematice în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale cu focus pe migrație și rolul dialogului social în integrarea tinerilor și dezvoltarea unei piețe inclusive a muncii pentru tineri; organizarea de schimburi de experiență și transfer de bune practici; elaborarea unui studiu comparativ la nivel european privind aspectele incluziunii sociale și integrării pe piața muncii a tinerilor – un demers de analiză a o serie de aspecte legate de mobilitatea și migrația...

Read More

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA, 07 MAI 2015

Posted by on May 7, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 07 mai 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Federația Națională a Lucrătorilor Independenți (ATA), Spania. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Federația Națională a Lucrătorilor Independenți (ATA), Spaniaa fost înființată în 1995 pentru apărarea și reprezentarea lucrătorilor independenți fiind o organizație de referință pentru lucrătorii independenți în Spania. Aceasta reprezintă colectivul lucrătorilor independenți în fața tuturor administrațiilor publice și participă în toate întâlnirile de dialog din ultimii ani, de guvernele diferitelor regiuni. Mai mult, ATA apără cauzele importante și pune accent asupra celor mai vulnerabili (tineri, femei și migranți), care decid să se integreze în muncă prin proprie inițiativă. Federația dispune în prezent de o rețea formată din 78 de birouri în 45 de provincii din cele 17 comunități autonome și oferă servicii precum: consultanță juridică, formare profesională, asigurări, acorduri cu bănci și companii de telefonie mobilă, prevenirea riscurilor de muncă, punând la dispoziția acestora personal specializat care lucrează pentru îmbunătățirea situației economice și sociale a celor 3 milioane de lucrători independenți existenți în acest moment în...

Read More

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA, 05 MAI 2015

Posted by on May 5, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 05 mai 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Primăria Arganda del Rey din Spania. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Arganda del Rey este un municipiu din regiunea Comunității Madrid, situat în zona centrală a Spaniei, având aproximativ 55.000 de locuitori din care comunitatea de români reprezintă aproximativ 23%. Competențele directe ale primăriilor includ acțiuni precum furnizarea de servicii sociale de promovare și de reintegrare socială și intervenții în alte sectoare publice, în situații de necesitate sau urgență, așa cum a fost criza economică și rata de șomaj ridicată înregistrată în Spania, mai ales în rândul tinerilor. Primăria Arganda del Rey a dezvoltat o Strategie de Ocupare a Forței de Muncă 2013-2016 care cuprinde un pachet de măsuri fundamentale pentru activarea resurselor necesare atenuării impactului crizei economice în municipiu, atât în ceea ce privește pierderea locurilor de muncă, cât și în sprijinirea mediului de afaceri. Printre activitățile concrete se numără: participarea Primăriei în proiecte europene, furnizarea de formare și reintegrare profesională pentru șomeri, elaborarea și implementarea de planuri pentru stimularea fiscală sau de promovare a activității...

Read More

PRO JUVENES - Parteneriat transnational pentru o piata inclusiva a muncii pentru tineri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Copyright © 2015 - Asociatia Novapolis