Pro Juvenes

Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013”
Investeşte în oameni!
AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.4 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”
Contract nr. POSDRU / 171 / 6.4 / S / 146751

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA

Posted by on Aug 20, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 20 august 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Asociația FEMEIA din Spania. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Asociația FEMEIA din Spania este o organizație nonprofit creată în anul 2008 pentru a lucra în domeniul promovării egalității între femei și bărbați, în special, pentru a promova drepturile femeilor străine cu risc de vulnerabilitate,solidaritatea socială, participarea, justiția socială și relațiile de echitate între sexe.Asociația cuprinde peste 70 de membre și membri atât dintre comunitățile migrante, cât și dintre societatea spaniolă. Asociația desfășoară proiecte finanțate de instituții locale și regionale oferindservicii de informare, consiliere și îndrumare pentru femei imigrante, desfășurat în colaborare cu primăria Coslada, servicii de mediere și consiliere psiho-socială, derulând activități de sensibilizare și de formare, seminarii, prelegeri, ateliere de lucru, întâlniri și evenimente culturale pentru celebrarea zilelor conmemorative, și elaborând documente, rapoarte, împreună cu diferite asociații și mass/media privind migrația și violența de...

Read More

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – ITALIA, 07 AUGUST 2015

Posted by on Aug 7, 2015 in Comunicate de presa, Parteneriate | 0 comments

În data de 07 august 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România, Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA) și Primăria localității Bivona, din Italia. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Primăria Bivona, Italia se ocupă de oferirea de servicii sociale șomerilor, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, familiei şi altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială derulând o serie de proiecte și activități care implică și tinerii, atât proiecte locale, naționale și trans-naționale. Printre activități se regăsesc furnizarea de servicii de consiliere și formare pentru a facilita accesul pe piaţa muncii, stagii de practică, schimb de bune practici, programe de voluntariat și dezvoltarea de proiecte europene. Municipalitatea Bivona derulează multiple activități și proiecte experimentale în domeniul vieții independente și al incluziunii în societate a persoanelor cu handicap, oferă servicii de asistență la domiciliu pentru bătrâni, servicii de orientare și consiliere pentru tineret, acordă de burse și organizează acțiuni educaționale, culturale și recreative pentru comunitatea locală. Scopul îl constituie facilitarea și îmbunătățireaaccesibilității și mobilității, a politicilor de muncă și activităților formativo-sociale.Astfel, Primăria lucrează pentru participarea efectivă a tuturor cetățenilor la deciziile de natură politică, economică, socială și culturală de la nivel local, național, european și...

Read More

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA, 09 IULIE 2015

Posted by on Jul 9, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 09 iulie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Agenția Națională a Agențiilor de Plasare (ANAC) din Spania. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Agenția Națională a Agențiilor de Plasare (ANAC) din Spania a fost înființată în noiembrie 2012, pentru a deveni o platformă generală care să includă toate agențiile de plasare reglementate în conformitate cu legislația actuală, cu scopul de a atinge excelența în reprezentarea firmelor sectorului de ocupare. În prezent sunt asociate mai mult de 210 Agenții de Plasare în cele 17 comunități autonome ale statului spaniol. Organizația participă la nivel european în Asociația Internațională de Orientare Educațională și Profesională. ANAC oferă o serie de sercivii organizațiilor membre, iar acțiunile sale sunt axate pe două direcții principale: structurarea sectorului agențiilor de plasare pentru obținerea standardizării proceselor de intermediere în ocuparea forței de muncă și îmbunătățirea calității acestora; și participarea în procesul de luare a deciziilor politice, atât la nivel central cât si...

Read More

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA, 07 IULIE 2015

Posted by on Jul 7, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 07 iulie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și European Anti-Poverty Network (EAPN) [Rețeaua Europeană Anti–Sărăcie] din Spania. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. European Anti-Poverty Network (EAPN) [Rețeaua Europeană Anti–Sărăcie] din Spania este o coaliție independentă de entități din sectorul social a căror misiune este lupta pentru eradicarea sărăciei și a excluziunii sociale în statul spaniol și promovarea participării persoanelor care se află în una sau ambele situații în lupta pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor lor.Principalele obiective ale EAPN vizează promovarea și sporirea a eficienței și eficacității acțiunilor de combatere a sărăciei și excluziunii în cadrul statului spaniol, asigurând sinergia între entitățile publice și private la nivel local, regional și de stat, precum și asigurarea funcției de lobby, denunț și revendicare pentru indivizii și grupurile care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială. Pentru aceasta, EAPN încearcă să poziționeze atât sărăcia cât și excluziunea socială în centrul agendei politice a statului spaniol, să sensibilizeze și mobilizeze societatea și să capaciteze rețelele și organizațiile...

Read More

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA, 06 IULIE 2015

Posted by on Jul 6, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 06 iulie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Fundația Envera din Spania. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Fundația Envera din Spania este o organizație non-profit creată în 1977 la inițiativa angajaților companiei mamă Iberia, care lucrează pentru integrarea socio-laborală a persoanelor cu handicap sau vulnerabile. Fundația operează pe întreg teritoriul spaniol, fiind deschise centre în diferite zone din Spania: în Málaga din 1980, Tenerife din 1982, iar în Barcelona și Las Palmas din 1983. În 1986 s-a deschis primul Centru Special de Ocupare a Forței de Muncă în Madrid, specializat în produse pentru industria aviatică. Experiența și succesul obținut au determinat crearea de noi centre. Desfășurarea de activități de informare, orientare, consultanță, formare, însoțire, practică profesională și mobilitate geografică au rolul de a furniza un loc de muncă productiv și remunerat, adecvat diferitelor profile profesionale persoanelor cu handicap sau vulnerabile, grupul țintă al acțiunilor Envera. Principalele activități ale Fundației Envera vizează: organizarea de ateliere pre-ocupare în care se oferă sprijin pentru elaborarea și îmbunătățirea CV-ului, dobândirea de abilități socio-profesionale și pregătirea interviului; de activități formative – cursuri de formare pentru pregătirea pe profile profesionale căutate pe piața muncii: muncitor multifuncțional în supermarketuri, prevenirea riscurilor în muncă, egalitate de gen, prim ajutor; și stabilirea de itinerarii socio-profesionale individualizate în care se propun obiective și pașii necesarii pentru a...

Read More

Încheiere Acord de Parteneriat Transnațional România – Italia, 24 Iunie 2015

Posted by on Jun 24, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 24 iunie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România, Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA) și NOVA Onlus, Consorțiul Național de Cooperative Sociale, Italia. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. NOVA Onlus, Consorțiul Național de Cooperative Socialea fost fondat în 1998 din inițiativa unora dintre cele mai importante entități și pornind de la realități esențiale din cel de-al Treilea Sector italian. Nova își propune să contribuie la definirea politicilor publice, naționale și internaționale, având ca finalitate combinarea siguranței urbane, incluziunii sociale, dezvoltării durabile și a precarității teritoriilor. Grupurile fondatoare au o experiență de 30 de ani de intervenție socială de “frontieră” în domeniul toxicomaniei, prostituției și traficului de carne vie, minori, migranți și minorități etnice. Misiunea sa este de a promova inovația socială, cunoașterea și dezvoltarea de noi practici, favorizând răspândirea celor mai semnificative practici/proiecte pilot. Cuvintele cheie sunt: inovație, incluziune socială, comunicare socială, siguranța urbană, implicare, dezvoltare locală...

Read More

PRO JUVENES - Parteneriat transnational pentru o piata inclusiva a muncii pentru tineri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Copyright © 2015 - Asociatia Novapolis