Pro Juvenes

Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013”
Investeşte în oameni!
AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.4 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”
Contract nr. POSDRU / 171 / 6.4 / S / 146751

Încheiere Acord de Parteneriat Transnațional România – Italia, 23 Iunie 2015

Posted by on Jun 23, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 23 iunie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România, Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA) și Asociația OASI, Italia. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Asociația OASI (“oază “), Italia a fost înființată cu scopul de a sprijini factorii de decizie și persoanele implicate în planificarea, implementarea și evaluarea intervențiilor și serviciilor de asistență educațională, socială și socio-medicale. OASI lucrează la consolidarea resurselor și a sistemelor comunitare prin activități de instruire/formare, consultanță, cercetare și asistență tehnică pentru factorii de decizie și pentru lucrătorii sociali implicați în domeniul intervențiilor și serviciilor pentru persoane fizice (în special tineri, adolescenți și copii), familii și grupuri. Operând în domeniul politicilor de protecție social, OASI are un rol de responsabilitate crescut în politicile educaționale, privind bunăstarea, tineretul și familia. Asociația este implicată în colaborări cu organizații internaționale, autorități locale, universități, institute de cercetare și de formare, organizații din al treilea...

Read More

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – ITALIA, 22 MAI 2015

Posted by on May 22, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 22 mai 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România, Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA) și Asociația Tineri Administratori din Madonia, Italia. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Asociația Tineri Administratori din Madonia, Italia își propune să planifice și să dezvolte un program comun al politicii pentru tineret prin inițiative de agregare, de prevenire, pregătire și informare. Organizația reprezintă un rezultat al memorandumului de înțelegere “Città a Rete Madonita Giovani Amministratori” (Orașul Rețelei Tinerilor Administratori Madoniți), semnat de către 50 de tineri administratori din zona respectivă și aprobat în septembrie 2011. Asociațiaîncurajează participarea tinerilor la viața comunității locale și acționează ca un intermediar între organismele municipale și supra-municipale (regionale).O atenție deosebită este acordată promovării de activități sociale și inițiative de combatere a șomajului în rândul tinerilor. Rolul Asociației este al unei rețele stabile care să decidă într-o manieră organică și permanentă programarea, dezvoltarea și punerea în aplicare de acțiuni de durată, integrate și difuzate în teritoriu pentru a asigura răspunsuri adecvate și eficiente la nevoile de natură teritorială, prin participarea directă la elaborarea și implementarea unor politici adecvate de tineret care să activeze procesele de dezvoltare pe scară largă și durabilă în...

Read More

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – ITALIA, 20 MAI 2015

Posted by on May 20, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 20 mai 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România, Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA) și Primăria localității Villafranca Sicula, din Italia. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Villafranca Sicula este o localitate in provincia Agrigento din regiunea italiana Sicilia. Villafranca Sicula este o localitate cu numeroase iniţiative de încurajare a integrării comunităţii româneşti pe piaţa muncii din Italia. Printre responsabilitatile si competențele Primăriei Villafranca Sicula se numără domeniul inserției profesionale și ocupării, incluziunea socială, tineretul și diverse forme asociative de tip voluntariat. Primăria se ocupă de oferirea de servicii sociale somerilor, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, familiei şi altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială derulând o serie de proiecte și activități care implică și tinerii, atât proiecte locale, naționale și trans-naționale: consiliere și formare pentru a facilita accesul pe piaţa muncii, stagii de practică, schimb de bune practice, programe de voluntariat si proiecte...

Read More

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA, 07 MAI 2015

Posted by on May 7, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 07 mai 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Federația Națională a Lucrătorilor Independenți (ATA), Spania. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Federația Națională a Lucrătorilor Independenți (ATA), Spaniaa fost înființată în 1995 pentru apărarea și reprezentarea lucrătorilor independenți fiind o organizație de referință pentru lucrătorii independenți în Spania. Aceasta reprezintă colectivul lucrătorilor independenți în fața tuturor administrațiilor publice și participă în toate întâlnirile de dialog din ultimii ani, de guvernele diferitelor regiuni. Mai mult, ATA apără cauzele importante și pune accent asupra celor mai vulnerabili (tineri, femei și migranți), care decid să se integreze în muncă prin proprie inițiativă. Federația dispune în prezent de o rețea formată din 78 de birouri în 45 de provincii din cele 17 comunități autonome și oferă servicii precum: consultanță juridică, formare profesională, asigurări, acorduri cu bănci și companii de telefonie mobilă, prevenirea riscurilor de muncă, punând la dispoziția acestora personal specializat care lucrează pentru îmbunătățirea situației economice și sociale a celor 3 milioane de lucrători independenți existenți în acest moment în...

Read More

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA, 05 MAI 2015

Posted by on May 5, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 05 mai 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Primăria Arganda del Rey din Spania. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Arganda del Rey este un municipiu din regiunea Comunității Madrid, situat în zona centrală a Spaniei, având aproximativ 55.000 de locuitori din care comunitatea de români reprezintă aproximativ 23%. Competențele directe ale primăriilor includ acțiuni precum furnizarea de servicii sociale de promovare și de reintegrare socială și intervenții în alte sectoare publice, în situații de necesitate sau urgență, așa cum a fost criza economică și rata de șomaj ridicată înregistrată în Spania, mai ales în rândul tinerilor. Primăria Arganda del Rey a dezvoltat o Strategie de Ocupare a Forței de Muncă 2013-2016 care cuprinde un pachet de măsuri fundamentale pentru activarea resurselor necesare atenuării impactului crizei economice în municipiu, atât în ceea ce privește pierderea locurilor de muncă, cât și în sprijinirea mediului de afaceri. Printre activitățile concrete se numără: participarea Primăriei în proiecte europene, furnizarea de formare și reintegrare profesională pentru șomeri, elaborarea și implementarea de planuri pentru stimularea fiscală sau de promovare a activității...

Read More

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA, 29 APRILIE 2015

Posted by on Apr 29, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 29 aprilie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Acción contra el Hambre (Acțiune contra Foametei) din Spania. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Acción contra el Hambre (ACH) este o organizație umanitară internațională independentă, neutră care luptă împotriva malnutriției asigurând în același timp alimentarea cu apă și a mijloacelor de existență pentru populația vulnerabilă. ACH contribuie la consolidarea ecosistemului de includere socio-economică a persoanelor vulnerabile si favorizează crearea de parteneriate cu organizații publice, private și sociale în beneficiul persoanelor în risc de vulnerabilitate. Începând cu 2013, ca răspuns la situația de criză economică din Spania și, după fuzionarea ACH cu Fundația Luis Vives, organizația a lansat o nouă linie de lucru bazată pe acțiunea socială. Scopul său este de a facilita accesul pe piața muncii a persoanelor expuse riscului de excluziune prin consolidarea accesului la programe de ocupare a forței de muncă și antreprenoriat a ONG-urilor și a altor actori care au ca scop incluziunea socială și a muncii persoanelor...

Read More

PRO JUVENES - Parteneriat transnational pentru o piata inclusiva a muncii pentru tineri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Copyright © 2015 - Asociatia Novapolis