Pro Juvenes

Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013”
Investeşte în oameni!
AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.4 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”
Contract nr. POSDRU / 171 / 6.4 / S / 146751

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA, 02 APRILIE 2015

Posted by on Apr 2, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 02 aprilie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din cadrul Primăriei Madrid, Spania. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă este Agenția de Plasament omologată a Primăriei din Madrid, Spania (nr. 1300000002) care în coordonare cu serviciile publice de ocupare oferă servicii îmbunătățite, gratuite, personalizate pentru întreprinderi și șomeri. Agenția are caracter de organism autonom în cadrul Primăriei Madrid și deține 8 centre zonale (Agenții de Zonă) și un centru specializat în domeniul alimentar. Agenția oferă sprijin șomerilor pentru a intra pe piața forței de muncă prin realizarea de cursuri de formare profesională, de programe de plasament, de cursuri cu angajament de ocupare, monitorizare și consiliere în carieră. În același timp, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă asigură suport companiilor care sunt în căutare și doresc personal prin oferirea de servicii consiliere și informare și servicii de recrutare, prin publicarea de anunțuri de locuri de muncă cu serviciu personalizat sau prin încheierea de acorduri de...

Read More

Încheiere Acord de Parteneriat Transnațional România – Italia, 30 martie 2015

Posted by on Mar 30, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 30 martie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România, Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA) și Cooperativa Socială 3P din Italia. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România – Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA), Italia este o asociere de entități publice italiene creată în 2005 de către o serie de primării din sudul Italiei pentru a dezvolta împreuna politici socio–sanitare și de integrare pe piața muncii. Printre scopurile principale ale UA se regăsește realizarea de programe și proiecte pentru favorizarea schimburilor de bune practici în materie de ajutor social între Italia și statele membre ale Uniunii Europene. Cooperativa Socială 3P (Padre Pino Puglisi), Italia este o organizație non-profit care își propune să urmărească interesul general al comunităţii pentru promovarea umană și integrarea socială a cetățenilor, dezvoltând între aceștia spiritul solidarității reciproce. Aceasta își dedică activitatea în favoarea familiilor, copiilor, persoanelor în vârstă care au probleme de natură economică, socială și de familie. Organizaţia este prin urmare o cooperativă socială cu scopuri multiple derulând activităţi precum managementul serviciilor sociale și de educație, oferirea de asistență medicală şi asistență pentru locuințe, adăposturi, centre de îngrijire de zi şi / sau de noapte, organizarea și gestionarea cursurilor de formare profesională, sprijinirea integrării în muncă, realizarea de studii şi analize, implementarea de proiecte de educație și de incubare de afaceri și întreprinderi sociale cu...

Read More

Încheiere Acord de Parteneriat Transnațional România – Spania, 20 martie 2015

Posted by on Mar 20, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 20 martie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Fundaţia Asistenţă pentru Formare, Cercetare şi Studiu (AFIES) din Spania. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România – Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.   Fundaţia Asistenţă pentru Formare, Cercetare şi Studiu (AFIES) din Spania este o organizaţie non-profit, constituită în 2002, membră a Asociaţiei de Fundaţii din Andaluzia. Organizaţia a desfăşurat mai mult de 200 de proiecte pentru construirea unei societăţi drepte, egale şi întreprinzătoare, printre beneficiarii iniţiativelor AFIES numărându-se lucrători independenţi, persoane defavorizate, personae cu o invaliditate cauzată de un accident de muncă, şomeri, tineri, persoane în vârstă şi aflate în risc de excluziune socială, imigranţi, lucrători în agricultură, personal al administraţiilor publice, dar şi orice alt colectiv care necesită formare şi sprijin pentru integrare socială, integrare în muncă şi profesională. Fundaţia se dedică formării, cercetării, asistenţei tehnice şi oricărei alte posibile acţiuni în toate domeniile cu impact asupra creşterii competenţelor personale şi profesionale, în special în: sectorul sanitar, sănătate în domeniul muncii, prevenţia riscurilor în muncă, comunicare şi relaţii cu publicul, management, vânzări, IT, socio-educaţie, transport, cooperare internaţională, egalitate de şanse, mediu, energie regenerabilă şi dezvoltare durabilă, servicii sociale, dezvoltare rurală, proiecte...

Read More

Încheiere Acord de Parteneriat Transnațional România – Spania, 20 februarie 2015

Posted by on Feb 20, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 20 februarie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice din România, Departamentul pentru Dialog Social din România și Asociatia Eslabón din  Spania. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Asociatia Eslabón, Spania a fost înființată în 1994, în timpul crizei economice a anilor ’90, desfășurând un program pentru a oferi locuri de muncă tinerilor, puternic afectați de aceasta. Încă din primul an al programului ”Angajarea tinerilor”, Eslabón a ajutat la integrarea socială și profesională a mai mult de 20.000 de tineri sub 30 de ani. Printre activitățile curente ale Asociației se numără acțiunile de îndrumare, de mediere, însoțire și instruire, în colaborare cu părțile interesate (institutii publice, întreprinderi și asociați), utilizarea tehnicilor de coaching si dezvoltarea talentelor beneficiarilor, precum și dezvoltarea de programe de mentorat și antreprenoriat. Asociația dezvoltă programe eficiente și inovatoare în domeniul forței de muncă pentru tineri în situație de risc sau conflict social, persoane peste 45 de ani, femei victime ale violenței de gen, minorilor în risc de excluziune socială și...

Read More

Încheiere Acord de Parteneriat Transnațional România- Italia, 12 februarie 2015

Posted by on Feb 12, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate | 0 comments

În data de 12 februarie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România, Consorțiul Tartaruga Societatea Cooperativă Socială și Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA) din Italia. Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). Obiectivul general al proiectuluiîl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA), Italia este o asociere de entități publice italiene creată în 2005 de către o serie de primării din sudul Italiei pentru a dezvolta împreuna politici socio–sanitare și de integrare pe piața muncii. Printre scopurile principale ale UA se regăsește realizarea de programe și proiecte pentru favorizarea schimburilor de bune practici în materie de ajutor social între Italia și statele membre ale Uniunii Europene. Consorțiul Tartaruga Societatea Cooperativă Socială, Italiaeste o rețea structurată formată din 5 cooperative sociale care oferă în mod special îngrijire și sprijin femeilor maltratate și copiilor și, în general, persoanelor nevoiașe sau care se află în situații de excludere socială, acordându-le asistență economică, socială și asistență familială.Scopul Consorțiului este de a oferi și a organiza servicii sociale și educaționale cu privire la angajarea persoanelor dezavantajate, inclusiv a prizonierilor. Consorțiul Tartaruga pledează pentru creșterea gradului de conștientizare a tinerilor cu privire la relele tratamente ale femeilor. Activitățile organizației se bazează pe principiul legalității, solidarității, al promovării sociale și promovării dezvoltării...

Read More

Incheiere Acord de Parteneriat Transnational Romania- Italia

Posted by on Jan 29, 2015 in Comunicate de presa, Noutati, Parteneriate |

În data de 29 ianuarie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România, Asociația Inventare Insieme și Unione degli Assessorati alle Politiche Socio-Sanitarie e del Lavoro (UA) din Italia. Asociația Inventare Insieme, Italia a fost înființată în 1990, la inițiativa voluntarilor Centrului de solidaritate TAU și are o vastă experiență privind proiecte de intervenție socială și educațională, incluziune socială și profesională pentru grupurile sociale cele mai discriminate (prizonieri și foști deținuți, minori în situații de risc, persoanele dependente de droguri, persoanele cu handicap mintal și femeile victime ale violenței). Totodată, Asociația Inventare Insieme este o entitate acreditată de regiunea Sicilia – Departamentul de Formare Profesională pentru desfășurarea de activități de instruire. Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA), Italia este o asociere de entități publice italiene creată în 2005 de către o serie de primării din sudul Italiei pentru a dezvolta împreuna politici socio–sanitare și de integrare pe piața muncii. Printre scopurile principale ale UA se regăsește realizarea de programe și proiecte pentru favorizarea schimburilor de bune practici în materie de ajutor social între Italia și statele membre ale Uniunii...

Read More

PRO JUVENES - Parteneriat transnational pentru o piata inclusiva a muncii pentru tineri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Copyright © 2015 - Asociatia Novapolis