Grupul de lucru în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, mobilitatea și migrația tinerilor, piață incluzivă a muncii pentru tineri a fost desfășurat la Eforie Nord, în perioada 28-30 mai 2015, de către Partenerul 2 - Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare și beneficiarul proiectului.

Au fost abordate următoarele tematici de lucru și de discuție:

  • dezvoltarea resurselor umane, incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a tinerilor
  • mobilitatea și migrația tinerilor - probleme, provocări și răspunsuri
  • dezvoltarea politicilor și structurilor naționale privind migrația și promovarea și facilitarea ocupării forței de muncă în străinătate
  • antreprenoriatul în rândul tinerilor
  • promovarea flexicurității: depășirea barierelor în implementarea uceniciei și stagiaturii pentru tineri
  • pași în organizarea în mod corespunzător a rețelelor create în cadrul proiectului
  • discutarea și elaborarea unor propuneri pentru recomandările rețelei din cadrul broșurii "Recomandări rețea tematică migrație tineri"
  • discuții privind utilizarea sau nu de lucrători străini. De ce este nevoie de dialog social privind migrația? Asigurarea coerenței politicilor și cum ar trebui să fie organizată recrutarea de lucrători străini?

 

La eveniment au participat reprezentanți ai structurilor din subordinea sau coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum și reprezentanți ai partenerilor din proiect, care constituie grup țintă în proiect.