În data de 23 iunie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România, Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA) și Asociația OASI, Italia.

Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE).

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Asociația OASI (“oază “), Italia a fost înființată cu scopul de a sprijini factorii de decizie și persoanele implicate în planificarea, implementarea și evaluarea intervențiilor și serviciilor de asistență educațională, socială și socio-medicale.

OASI lucrează la consolidarea resurselor și a sistemelor comunitare prin activități de instruire/formare, consultanță, cercetare și asistență tehnică pentru factorii de decizie și pentru lucrătorii sociali implicați în domeniul intervențiilor și serviciilor pentru persoane fizice (în special tineri, adolescenți și copii), familii și grupuri. Operând în domeniul politicilor de protecție social, OASI are un rol de responsabilitate crescut în politicile educaționale, privind bunăstarea, tineretul și familia. Asociația este implicată în colaborări cu organizații internaționale, autorități locale, universități, institute de cercetare și de formare, organizații din al treilea sector.