În data de 05 mai 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Primăria Arganda del Rey din Spania.

Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE).

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Arganda del Rey este un municipiu din regiunea Comunității Madrid, situat în zona centrală a Spaniei, având aproximativ 55.000 de locuitori din care comunitatea de români reprezintă aproximativ 23%. Competențele directe ale primăriilor includ acțiuni precum furnizarea de servicii sociale de promovare și de reintegrare socială și intervenții în alte sectoare publice, în situații de necesitate sau urgență, așa cum a fost criza economică și rata de șomaj ridicată înregistrată în Spania, mai ales în rândul tinerilor. Primăria Arganda del Rey a dezvoltat o Strategie de Ocupare a Forței de Muncă 2013-2016 care cuprinde un pachet de măsuri fundamentale pentru activarea resurselor necesare atenuării impactului crizei economice în municipiu, atât în ceea ce privește pierderea locurilor de muncă, cât și în sprijinirea mediului de afaceri. Printre activitățile concrete se numără: participarea Primăriei în proiecte europene, furnizarea de formare și reintegrare profesională pentru șomeri, elaborarea și implementarea de planuri pentru stimularea fiscală sau de promovare a activității industriale.