În data de 06 iulie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Fundația Envera din Spania.

Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE).

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Fundația Envera din Spania este o organizație non-profit creată în 1977 la inițiativa angajaților companiei mamă Iberia, care lucrează pentru integrarea socio-laborală a persoanelor cu handicap sau vulnerabile. Fundația operează pe întreg teritoriul spaniol, fiind deschise centre în diferite zone din Spania: în Málaga din 1980, Tenerife din 1982, iar în Barcelona și Las Palmas din 1983. În 1986 s-a deschis primul Centru Special de Ocupare a Forței de Muncă în Madrid, specializat în produse pentru industria aviatică. Experiența și succesul obținut au determinat crearea de noi centre. Desfășurarea de activități de informare, orientare, consultanță, formare, însoțire, practică profesională și mobilitate geografică au rolul de a furniza un loc de muncă productiv și remunerat, adecvat diferitelor profile profesionale persoanelor cu handicap sau vulnerabile, grupul țintă al acțiunilor Envera.

Principalele activități ale Fundației Envera vizează: organizarea de ateliere pre-ocupare în care se oferă sprijin pentru elaborarea și îmbunătățirea CV-ului, dobândirea de abilități socio-profesionale și pregătirea interviului; de activități formative – cursuri de formare pentru pregătirea pe profile profesionale căutate pe piața muncii: muncitor multifuncțional în supermarketuri, prevenirea riscurilor în muncă, egalitate de gen, prim ajutor; și stabilirea de itinerarii socio-profesionale individualizate în care se propun obiective și pașii necesarii pentru a le atinge.