În data de 09 iulie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Agenția Națională a Agențiilor de Plasare (ANAC) din Spania.

Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE).

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Agenția Națională a Agențiilor de Plasare (ANAC) din Spania a fost înființată în noiembrie 2012, pentru a deveni o platformă generală care să includă toate agențiile de plasare reglementate în conformitate cu legislația actuală, cu scopul de a atinge excelența în reprezentarea firmelor sectorului de ocupare. În prezent sunt asociate mai mult de 210 Agenții de Plasare în cele 17 comunități autonome ale statului spaniol. Organizația participă la nivel european în Asociația Internațională de Orientare Educațională și Profesională. ANAC oferă o serie de sercivii organizațiilor membre, iar acțiunile sale sunt axate pe două direcții principale: structurarea sectorului agențiilor de plasare pentru obținerea standardizării proceselor de intermediere în ocuparea forței de muncă și îmbunătățirea calității acestora; și participarea în procesul de luare a deciziilor politice, atât la nivel central cât si regional.