În data de 20 august 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Asociația FEMEIA din Spania.

Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE).

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Asociația FEMEIA din Spania este o organizație nonprofit creată în anul 2008 pentru a lucra în domeniul promovării egalității între femei și bărbați, în special, pentru a promova drepturile femeilor străine cu risc de vulnerabilitate,solidaritatea socială, participarea, justiția socială și relațiile de echitate între sexe.Asociația cuprinde peste 70 de membre și membri atât dintre comunitățile migrante, cât și dintre societatea spaniolă. Asociația desfășoară proiecte finanțate de instituții locale și regionale oferindservicii de informare, consiliere și îndrumare pentru femei imigrante, desfășurat în colaborare cu primăria Coslada, servicii de mediere și consiliere psiho-socială, derulând activități de sensibilizare și de formare, seminarii, prelegeri, ateliere de lucru, întâlniri și evenimente culturale pentru celebrarea zilelor conmemorative, și elaborând documente, rapoarte, împreună cu diferite asociații și mass/media privind migrația și violența de gen.