Masa Rotundă în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, mobilitatea și migrația tinerilor, piață inclusivă a muncii pentru tineri a avut loc în București, în data de 28 iulie 2015. Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare împreună cu Departamentul pentru Dialog Social – Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, și s-a desfășurat în contextul realizării în cadrul proiectului a unui Studiu comparativ european privind mobilitatea intra-europeană și migrația tinerilor.

Evenimentul a prilejuit dezbateri și discuții despre dezvoltarea resurselor umane, incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a tinerilor și a atins subiecte precum mobilitatea și migrația  tinerilor, situația tinerilor din România și aspecte privind tinerii și comunitățile de români în Spania și în Italia.

Masa Rotundă s-a bucurat de prezența doamnei Angelica Săbiescu, Manager de proiect Pro Juvenes – MMFPSPV și a doamnei Iris Alexe, Președinte Asociația Novapolis, precum și de participarea experților Asociației Novapolis care au elaborat studiul și a reprezentanților entităților transnaționale care sprijină Asociația Novapolis pe relația Spania și pe relația Italia.

Masa Rotundă a reunit peste 60 de participanți incluzând reprezentanți ai instituțiilor, ai organizațiilor nonguvernamentale, ai patronatelor, ai sindicatelor, ai structurilor din subordinea sau coordonarea MMFPSPV,  ai mediului academic, ai partenerilor din proiect,   ai presei și ai grupului țintă.