Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare împreună cu beneficarul proiectului au organizat Seminarul de Pregătire Rețea Tematică în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, mobilității și migrației tinerilor. Evenimentul a avut loc în perioada 16 – 18 aprilie 2015, la Sinaia, Prahova și a reunit 10 participanți, grup țintă al proiectului.

 

Seminarul de Pregătire Rețea Tematică a constituit o bună ocazie de a transmite și acumula informații privind situaţia tinerilor pe piaţa muncii din România, factorii de influenţă ai migraţiei forţei de muncă, elementele fundamentale de dialog social, cadrul legislativ și instituțional, egalitatea de șanse și piața incluzivă a muncii pentru tineri. Totodată, evenimentul a stimulat discuțiile și dezbaterile pe aceste subiecte de actualitate.

 

RețeauaTematică dezvoltată de Asociația Novapols vizează facilitarea schimbului de idei și bune practici între membrii rețelei și implicarea în acțiuni și inițiative în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, mobilității și migrației tinerilor.