Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social au efectuat în perioada 05 – 10 iulie 2015, o vizită de lucru la Madrid, Spania pentru încheierea de Acorduri de Parteneriate Transnaționale pentru schimburi de experiență și bune practici în vederea facilitării accesului tinerilor pe piața muncii. Realizarea vizitei de lucru a beneficiat de sprijinul FEDROM, Spania.

 

Activitatea s-a realizat în cadrul proiectului “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin “Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!”.

 

Cu ocazia acestei vizite de lucru Asociația Novapolis împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social au discutat și semnat acorduri transnaționale cu următorii parteneri din Spania: Fundația Envera, European Anti-Poverty Network (EAPN) – Spania și Agenția Națională a Agențiilor de Plasare (ANAC).

 

Mai mult, pentru a consolida cooperarea în cadrul proiectului Pro Juvenes, delegația română a avut întâlniri cu reprezentanții Direcției Imigrație și Politici Sociale – Comunitatea autonomă Madrid și cu noua conducere a Primăriei Arganda del Rey și au participat la lansarea etapei 2 a programului „Lanzadera de Empleo”.

 

Acordurile de Partneriate Transnaționale sunt valabile până în luna septembrie 2017 și contribuie la realizarea obiectivului general al proiectului – consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Partenerii transnaționali vor fi implicați în activități comune la nivel european, național sau regional, conform obiectivelor proiectului “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”.

 

În acest sens, aceștia își vor aduce aportul în activitățile dedicate grupului țintă și anume: dezvoltarea unei rețele tematice în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale cu focus pe migrație și rolul dialogului social în integrarea tinerilor și dezvoltarea unei piețe inclusive a muncii pentru tineri; organizarea de schimburi de experiență și transfer de bune practici; elaborarea unui studiu comparativ la nivel european privind aspectele incluziunii sociale și integrării pe piața muncii a tinerilor – un demers de analiză a o serie de aspecte legate de mobilitatea și migrația tinerilor pe piața muncii; realizarea unui grup de lucru și a unei mese rotunde cu rolul de a aduce în discuție aspecte importante cu privire la mobilitatea și migrația forței de muncă tinere, precum și colaborarea și cooperarea dintre principalele entități din domeniul ocupării forței de muncă: autorități, patronate, sindicate și organizații nonguvernamentale.

 

Toate aceste activități vor prilejui transfer de informaţii şi inovaţii pe o piaţă inclusivă a muncii; transfer de experiență și bune practici în ceea ce privește adaptarea formării profesionale la noile tehnologii, inclusiv mentorat; transfer de experiență și bune practici pentru dezvoltarea resurselor umane; promovarea transferului de expertiză privind incluziunea și ocuparea șomerilor de lungă durată; dezvoltarea unei pieţe a muncii mai permisivă, flexibilă și inclusivă; dezvoltarea unor programe comune pentru promovarea ocupării; dezvoltarea unor metode noi pentru combaterea discriminării și a inegalităţilor pe piaţa muncii; diseminarea metodelor inovatoare către alţi actori implicați în combaterea discriminării; identificarea celor mai bune modalități de utilizare a fondurilor destinate dezvoltării resurselor umane; promovarea elaborării de studii comparative și a schimburilor de experiență la nivel european; identificarea celor mai adecvate modalităţi de a preda antreprenoriatul prin metode practice; consolidarea mecanismelor de coordonare şi control a implementării politicilor publice, consolidarea dialogului social la toate nivelurile pentru a facilita adoptarea, implementarea şi respectarea politicilor cu impact pe piaţa muncii; transfer de experienţă şi bune practici privind mecanismele politice, administrativ-instituţionale şi de parteneriat social care contribuie la creşterea capacităţii de inserţie profesională a tinerilor pe piaţa muncii.