Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare împreună cu beneficiarul  au organizat o vizită de lucru la Madrid, Spania în perioada 03 mai – 08 mai 2015, pentru încheierea de Acorduri de Parteneriate Transnaționale pentru schimburi de experiență și bune practici în vederea facilitării accesului tinerilor pe piața muncii.

 

În Spania, Asociația Novapolis și liderul de parteneriat au încheiat acorduri transnaționale cu următorii parteneri: Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă – Primăria Madrid, Asociația Eslabón, Fundaţia AFIES (Asistenţă pentru Formare, Cercetare şi Studiu), Primăria Arganda del Rey, Federația Naționala a Lucrătorilor Independenți (ATA) și Acción Contra el Hambre.

 

Aceste parteneriate transnaționale sunt încheiate cu scopul cooperării și colaborării pentru consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce priveşte ocuparea şi dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum şi consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorităti publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării şi incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea acestora – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.