Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare împreună cu beneficiarul au efectuat în perioada 17 mai – 22 mai 2015, o deplasare la Palermo, Italia pentru încheierea de Acorduri de Parteneriate Transnaționale pentru schimburi de experiență și bune practici în vederea facilitării accesului tinerilor pe piața muncii.

 

La nivelul lunii mai 2015, Asociația Novapolis și beneficiarul au semnat acorduri transnaționale cu următorii parteneri din Italia: Asociația Inventare Insieme, Consorțiul Tartaruga, Cooperativa socială 3P, Primăria Villafranca Sicula și Asociația Tineri Administratori din Madonia.

 

Aceste parteneriate transnaționale sunt încheiate cu scopul cooperării și colaborării pentru consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce priveşte ocuparea şi dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum şi consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorităti publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării şi incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea acestora – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.